StartPoradyPożary

POŻARY

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia zagrażającemu zdrowiu lub życiu ludzi należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną pod bezpłatnym numerem
telefonu 998

Zasady zgłaszania pod numer alarmowy 998

Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

 • - swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu
    (dyspozytor może oddzwonić aby dopytać o szczegóły zdarzenia):
 • - adres i nazwę obiektu,
 • - co się pali, na którym piętrze,
 • - czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
 • - po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

 • - potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
 • - dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

 Jak zachować się w razie pożaru? 

 1. 1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
  1. a) zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
  2. b) wezwać straż pożarną.
 2.  2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:
  1.  a) Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie
       i wyraźnie podaje się:
   1.          I. swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
   2.         II. adres i nazwę obiektu,
   3.        III. co się pali, na którym piętrze,
   4.        IV. czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
  2.  b) Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 
       Przyjmujący może zażądać:
   1.          I. potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
   2.         II. dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
  3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść
   pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia.
   Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi
   będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym.
    

 Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań 
ratowniczo gaśniczych.

Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Jak ewakuować ludzi i mienie?

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie
z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpieczeństwa - Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu
zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą.

W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest

 • - dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
 • - przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • - zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.

Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie.

Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:

 • - pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
 • - pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych (dymu),
 • - pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.

Materiał opracował: bryg. mgr inż. Dariusz Mucha Zakład Ratowniczo-Gaśniczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Patrz też „Czujka w każdym domu”:  https://www.youtube.com/watch?v=ZnDgbB9cZCE

Patrz też „Nie gaś wodą tłuszczu”:  https://www.youtube.com/watch?v=fW9KDQW-9ic

Patrz też „Pożar i gaz w szkole”:  https://www.youtube.com/watch?v=auzNR5P_Edc   

Zdarzenia

akcjeDział poświęcony akcjom w których brała udział nasza jednostka OSP Bardo

Więcej...

Nasz sprzęt

sprzet-1OSP Bardo dysponuje obecnie dwoma samochodami ratowniczo gaśniczymi oraz lekkim samochodem ratownictwa technicznego...

Więcej...

Galeria OSP Bardo

galeria1Zapraszamy do działu galeri gdzie znadują się zdjęcia z uroczystości, zdarzeń i ćwiczeń w których braliśmy udział.

Więcej...

www.ospbardo.pl Copyright © OSP Bardo 2013